Gmina Przygodzice – Dziś i Jutro

Niezależna strona informująca o wydarzeniach w Gminie Przygodzice

Zapraszamy do współpracy.

Przedstawiamy podział Gminy Przygodzice na okręgi wyborcze, aby mogli się Państwo zorientować, w którym okręgu będziemy mogli wybrać swojego przedstawiciela do Rady Gminy w Przygodzicach.

 

 

PODZIAŁ GMINY PRZYGODZICE NA OKRĘGI WYBORCZE

Kliknij, aby rozwinąć...

KALENDARZ WYBORCZY

Kliknij, aby rozwinąć...

 

KANDYDAT NA WÓJTA
Przemysław Piotr Kaźmierczak –
rocznik 1956, bezpartyjny

Kliknij, aby rozwinąć...

KWW GMINA DLA POKOLEŃ PRZEMYSŁAWA KAŹMIERCZAKA
to
młodość, doświadczenie społeczne, zawodowe i życiowe
kandydatów.

Życiowe wyzwania dla młodych i zapał w ich realizacji wspomagany jest doświadczeniem starszych kandydatów – to gwarancja dobrego zarządzania i decydowania
o rozwoju gminy.

My słuchamy głosu wyborców, chcemy poznać ich problemy i postulaty. Prowadzone konsultacje społeczne zostaną uwzględnione przy planowaniu zadań i ich realizacji.
Nasi kandydaci na radnych i radni zobowiązani będą do zgłaszania konkretnych działań w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.

Naszym priorytetem będzie wykorzystanie kolejnej szansy na modernizację całej gminy, jaką dają nam nowe środki unijne.
Mając na uwadze dotychczasowy dorobek gospodarczy, społeczny i kulturalny naszej gminy, śmiało patrzymy w najbliższą i dalszą przyszłość.
Szczególną uwagę przywiązujemy do zagospodarowania terenów aktywizacji gospodarczej w Przygodzicach – to nasza szansa i konieczność.
Jednym z najważniejszych zadań jest poprawienie infrastruktury drogowej w całej gminie.

Kolejnym – zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dla dzieci i młodzieży z dostosowaniem systemu oświaty do potrzeb i możliwości gminy oraz stworzenie optymalnych warunków do nauki i wychowania, również pozalekcyjnego.

Pochylamy się także nad problemami osób starszych, wyjdziemy z inicjatywami zorganizowania  im różnego rodzaju zajęć.

Ważnym zadaniem jest również ochrona środowiska, poprzez rozbudowę kanalizacji oraz planowanie małej retencji wodnej i ochronę powietrza.
Głosując na kandydatów naszego komitetu otrzymujecie Państwo gwarancję realizacji swoich postulatów i szansę na zrównoważony rozwój Naszej Małej Ojczyzny!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przygodzice zapraszamy Was do urn!

Dziękujemy za głosy!

 

KANDYDACI NA RADNYCH

Okręg wyborczy nr 1.
Aleksander Kosatka.

Współwłaściciel firmy „Chłodnik”. Działacz społeczny, były radny. Interesuje się sportem i szkoleniem młodzieży. Zajmie się rozwojem infrastruktury, szczególnie drogowej i przyszłością Schroniska Młodzieżowego w Ludwikowie.

Okręg wyborczy nr 2.
Irena Szukalska.

Działaczka Koła Gospodyń Wiejskich. Jest matką trójki dzieci. Bliska jest jej problematyka prorodzinna i integracji środowiska wiejskiego. Chce szczególną uwagę poświęcić osobom starszym i przeciwdziałać wykluczeniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Okręg wyborczy nr 3.
Jarosław Binkowski.

Radny dwóch ostatnich kadencji, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bogufałów „Źródło Baryczy”. Jest inicjatorem corocznych zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Strażak ochotnik. Szczególną wagę przywiązuje do poprawy infrastruktury drogowej.

Czytaj dalej...

Okręg wyborczy nr 4.
Karina Krupa.

Rachunkowość i zarządzanie biznesem to ukończone kierunki studiów młodej przedsiębiorczej osoby. Kandydatka prowadzi działalność gospodarczą i wie, na czym polega tworzenie dogodnych warunków do jej prowadzenia. Jako matka przedszkolaka interesuje się działalnością przedszkoli i zabezpieczaniem miejsc dla naszych najmłodszych mieszkańców.

Okręg wyborczy nr 5.
Zenon Halaba.

Były sołtys, działacz związkowy i społeczny, bliskie mu są sprawy wsi i problemy gminy. Widzi potrzebę rozbudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz poprawy komunikacji zbiorowej. Jako dojrzały człowiek jest za utworzeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Okręg wyborczy nr 6.
Mariusz Grzesiek.

Doświadczony radny obecnej i poprzednich kadencji. Głęboko zainteresowany problemami mieszkańców wsi i gminy. Inicjator inwestycji w Topoli Wielkiej. Był inicjatorem utrzymania przedszkolnego oddziału „0” w Topoli Wielkiej.

Okręg wyborczy nr 7.
Urszula Leśna.

Nie są jej obce sprawy związane z oświatą, młodzieżą i życiem społecznym. Swoją energię chce skierować na rozwiązywaniu problemów społecznych. Jako osoba wrażliwa na losy ludzi starszych, widzi potrzebę organizowania im czasu.

Okręg wyborczy nr 8.
Eugeniusz Dymarczyk.

Z racji doświadczenia zawodowego jest zainteresowany szeroko rozumianym bezpieczeństwem mieszkańców. Będzie dążył do tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprawy infrastruktury drogowej, poszerzenia bazy oświatowej w Wysocku Małym o przedszkole oraz zapewnienia stałego połączenia autobusowego z Przygodzicami. Rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców to cel jego działania jako radnego.

Czytaj dalej...

Okręg wyborczy nr 9.
Bogdan Górny.

Mieszkaniec Jankowa Przygodzkiego o skrystalizowanych poglądach, dąży do normalności w działaniu. Widzi potrzebę poprawienia infrastruktury, szczególnie drogowej oraz warunków dla rozwoju rolnictwa i działalności gospodarczej.

Okręg wyborczy nr 10.
Joanna Wnuk.

Młoda, energiczna i ambitna pedagog. Jej priorytety to pomoc potrzebującym, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz pozyskiwanie środków z funduszy europejskich.

Okręg wyborczy nr 11.
Lucyna Gorzyczka.

Emerytowana nauczycielka o dużym doświadczeniu społecznym i zawodowym. Jako długoletnia mieszkanka Dębnicy zna doskonale środowisko i jego potrzeby. Zajmie się wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Okręg wyborczy nr 12.
Mariusz Harych.

Własną pracą i zaangażowaniem osiąga wytyczone cele. Jest aktywnym członkiem Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dębnicy. Interesuje się sportem i wędkarstwem.

Czytaj dalej...

Okręg wyborczy nr 13.
Grzegorz Marciniak.

Nauczyciel. Razem ze społeczeństwem Przygodzic interesuje się budową obwodnicy. Będzie dążyć do budowy boiska piłkarskiego oraz kompleksu Zespołu Szkół z salą sportową. Oświata i warunki kształcenia to jego pasja.

Okręg wyborczy nr 14.
Piotr Kucharski.

Zawodowy strażak – oficer. Interesuje się bezpieczeństwem, jak również ochroną i zabezpieczeniem przed zagrożeniami. Nie obce są mu potrzeby mieszkańców Przygodzic i gminy, pragnie uczestniczyć aktywnie w ich rozwiązywaniu.

Czytaj dalej...

Okręg wyborczy nr 15.
Joanna Blaźniak.

Instruktor sportowy, 2-krotna wicemistrzyni Polski w kolarstwie. Doskonale zna potrzeby rozwoju fizycznego, a co za tym idzie, znaczenie bazy dla klubów sportowych. Jako młoda matka jest zainteresowana zabezpieczeniem miejsc przedszkolnych dla dzieci.